Лични данни

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТАВЧИКЪТ  предоставя на получателите на услугите и на компетентните органи до следната информация:

  1. TonysDecor  с постоянния си адрес гр. Бургас  ул. “Цар Симеон I” 47, телефон: +359 89 84 84 004, еmail: sales1@tonysdecor.com
  2. Може да се свържете с Tony`sDecor на телефон  или да ни пишете на имейл:
  3. Информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността на ДОСТАВЧИКА:

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава своето съгласие, че  предоставяйки свои лични или други данни на http://shop-tonysdecor.com, че те могат да бъдат използвани за:
  1. Поддържане на акаунта на ПОЛЗВАТЕЛЯТ, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им.
  1. Изпращане на периодични уведомления по имейл.
  1. Проследяване и наблюдение на продажбите и потребителското поведение.
  1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, предоставената от него информация, да бъде използвана, интерпретирана, разпространена или публикуване на тази информация. ПОЛЗВАТЕЛЯТ изрично се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да използва тази информация за своите цели в във връзка със сайта www.tonysdecor.com. По смисъла на българското законодателство,  ДОСТАВЧИКЪТ не длъжен да пази така получената информация като поверителна.
  1. С предоставянето на свои данни на ДОСТАВЧИКА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава изричното си съгласие с него да се свързват Tony’s Decor или трети лица, които са партньори на Tony’s Decor – маркетолози, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство.
image/svg+xml

МЕНЮ