Условия за доставка

Поръчаните продукти се доставят в цялата страна за сметка на купувача, чрез куриерска фирма Еконт или Speedy.

Доставката се извършва до:

  •  Посочен от Вас адрес на територията на страната.

  •  Офис на куриер. Можеш да поръчаш доставка до най-близкия  офис на Еконт и да вземеш пратката в удобно за теб време.

Начин за плащане:

  • Наложен платеж ( плащане в брой на куриера при доставка );

  • Банков превод


Срок на доставка:

  • До 3 работни дни от дата на поръчка.

Условия за търговия

Тонис Декор ЕООД

1.Продавач на стоките от този сайт е “Тонис декор” ЕООД 202056590, а купувач е всяко лице, което е заявило интерес от закупуването им и предприема това.

2.Продавачът продава на купувача заявената от него стока, а купувачът заплаща цената й по банков път, с наложен платеж или по друг уговорен от страните начин. Стоката остава собствена на продавача до момента, в който пълната цена бъде изплатена.

3.Купувачът заявява стоката посредством сайта, а допълнителна информация може да бъде получена чрез запитване в секция „Контакти”. Срокът на възможната доставка на стоката е според цветовата легенда, указана в секция „Каталози”.

4.Продавачът уведомява купувача в случай, че срокът за доставката не може да бъде спазен. Ако това се дължи на обективни причини, страните уговарят друг срок за доставка. Ако купувачът не желае друг срок за доставка, продавачът му възстановява авансово заплатената сума.

5.Продавачът уведомява купувача, че заявената стока в е вече налична и може да бъде получена.. Плащането на пълната цена и вдигането на стоката става в едномесечен срок от уведомлението. При заявено от купувача желание и налична у продавача възможност, съхранението на стоката продължава и след това, като купувачът заплаща магазинаж в размер на 0,5% от стойността на стоката дневно, ако не е уговорено друго.

6.При предаването на стоката се съставя приемателно – предавателен протокол. В случай, че са налични явни недостатъци на стоката, те се отразяват в него, а купувачът може да иска да бъдат отстранени от продавача или да получи отстъпка от цената, адекватна на недостатъка. Ако недостатъците са съществени, купувачът може да оттегли заявката. Ако недостатъците са били известни на купувача при сключване на договора или при приемането на стоката и той не е възразил, продавачът не носи отговорност за тях.

7.В случай, че стоката притежава недостатъци, които обективно не са могли да бъдат констатирани при приемането й, купувачът известява продавача за тях в срок от три календарни дни след съставянето на приемателно – предавателния протокол. В този случай купувачът има правата по предходната точка, като евентуалното връщане на стоката става в оригиналната опаковка и след предварителна уговорка с продавача. Непостъпването на възражения в тридневния срок означава, че видът и качеството на стоката отговарят на уговорените.

8.Продавачът не носи отговорност, ако стоката не съответства на имота, за нуждите на който се закупува, както и ако са налице трудности или е невъзможно внасянето й в имота, преминаването й през технологичните отвори на сградата /врати, прозорци т.н./ и прочие.

9.Продавачът не носи отговорност и за евентуалните щети, които са нанесени на стоката от трети лица /превозвачи, куриери и прочие/. Продавачът препоръчва на купувача да се увери, че транспортната компания, която превозва стока за негова сметка има необходимата застраховка или да направи такава за собствена сметка.

10.Всички скици, рисунки, снимки, илюстрации, спесификации и прочие, касаещи стоката, независимо дали са част от договор или презентация, се предоставят на купувача с цел същият да бъде точно и пълно информиран, но продавачът не гарантира тяхното пълно съответствие със стоката.

11.Продавачът си запазва правото да променя действащите цени без предизвестие, като актуалните цени се публикуват на сайта му.

image/svg+xml

МЕНЮ